MENU (10)

Adiwele - Young Stunna 「Lyrics」 - English Translation

Wenzani umsholozi?, lalela
Asihlaseleni isono lempilo emnandi
Kunini sabawela kuyoze kufike nak'sasa
Angeke bayi vale yonke iminyango ayi, nami ayang'biza amathou-


Adiwele - Young Stunna 「Lyrics」

Wenzani umsholozi?, lalela
Asihlaseleni isono lempilo emnandi
Kunini sabawela kuyoze kufike nak'sasa
Angeke bayi vale yonke iminyango ayi, nami ayang'biza amathou-
Lalela! Asihlaseleni isono lempilo emnandi
Kunini sabawela kuyoze kufikela nak'sasa
Angeke bayi vale yonke iminyango, nami ayang'biza amathousand
Asambe

[Pre-Chorus: Young Stunna]
Asihlaseleni isono lempilo emnandi
Kunini sabawela kuyoze kufikela nak'sasa
Angeke bayi vale yonke iminyango, nami ayang'biza amathou-


Asihlaseleni isono lempilo emnandi
Kunini sabawela kuyoze kufike nak'sasa
Angeke bayi vale yonke iminyango, nami ayang'biza amathousand
Nami ayang'biza amathousand, nami ayang'biza amathousand
Nami ayang'biza amathousand, nami ayang'biza amathousand
Nami ayang'biza amathousand, nami ayang'biza amathousand
Nami ayang'biza amathousand mm

[Chorus: Young Stunna]
Ngiba ngena ngenduku same time
Umsholozi uvulile amasango
Yingilosi la empilweni yam
Ayi malume kukhulu ok'zayo
Ngiba ngena ngenduku same time


Umsholozi uvulile amasango
Yingilosi la empilweni yam
Ayi malume kukhulu ok'zayo
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo

Yebo!

[Chorus: Young Stunna]
Ngiba ngena ngenduku same time
Umsholozi uvulile amasango
Yingilosi la empilweni yam


Ayi malume kukhulu ok'zayo
Ngiba ngena ngenduku same time
Umsholozi uvulile amasango
Yingilosi la empilweni yam
Ayi malume kukhulu ok'zayo
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo
Okay adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele
So, adi-

[Bridge: Young Stunna]


Adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele

Yebo!

[Outro: Young Stunna]
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo
Adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo


Adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo
Adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo


Adiwele - Young Stunna 「Lyrics」 - English Translation


What does the shouter do ?, listen
Let's not attack the sin of good health
When we cross them until tomorrow
They won't close all the doors either, they'll call me too-
Listen! Let's not attack the sin of good health


When we cross them until tomorrow
They won't close all the doors, and they cost thousands
Let's wash

[Pre-Chorus: Young Stunna]
Let's not attack the sin of good health
When we cross them until tomorrow
They won't close all the doors, and they call me to-
Let's not attack the sin of good health
When we cross them until tomorrow
They won't close all the doors, and they cost thousands
They call me thousands, and I call thousands
They call me thousands, and I call thousands
They call me thousands, and I call thousands


They also call me thousands of mm

[Chorus: Young Stunna]
I get in with a stick at the same time
The shouts opened the gates
This is an angel in my life
No great uncle to come
I get in with a stick at the same time
The shouts opened the gates
This is an angel in my life
No great uncle to come
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele


Adiwe adiwele adiwe adiwele yo

Yes!

[Chorus: Young Stunna]
I get in with a stick at the same time
The shouts opened the gates
This is an angel in my life
No great uncle to come
I get in with a stick at the same time
The shouts opened the gates
This is an angel in my life
No great uncle to come
So, adiwele adiwele adiwele adiwele


Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo
Okay adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele
So, adi-

[Bridge: Young Stunna]
Adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele

Yes!

[Outro: Young Stunna]


So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo
Adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo
Adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele adiwele
So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo
Adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwele adiwele adiwele


So, adiwele adiwele adiwele adiwele
Adiwe adiwele adiwe adiwele yo