MENU (2)

Encanto - We Don't Talk About Bruno - Nederlandse Vertaling (Songtekst)

[Chorus: Pepa]
We don't talk about Bruno, no, no, no
We don't talk about Bruno, but


Encanto - We Don't Talk About Bruno (Songtekst)

[Chorus: Pepa]
We don't talk about Bruno, no, no, no
We don't talk about Bruno, but

[Verse 1: Pepa & Félix]
It was my wedding day (It was our wedding day)
We were getting ready
And there wasn't a cloud in the sky (No clouds allowed in the sky)
Bruno walks in with a mischievous grin (Thunder)
You're telling the story or am I? (I'm sorry, mi vida, go on)
Bruno says, "It looks like rain" (Why did he tell us?)
In doing so, he floods my brain (Abuela gets the umbrellas)
Married in a hurricane (What a joyous day, but anyway)[Chorus: Pepa & Félix, Dolores]
We don't talk about Bruno, no, no, no
We don't talk about Bruno (Hey)

[Verse 2: Dolores & Camilo]
Grew to live in fear of Bruno stuttering or stumbling
I can always hear him sort of muttering and mumbling
I associate him with the sound of falling sand (Ch, ch, ch)
It's a heavy lift with a gift so humbling
Always left Abuela and the family fumbling
Grappling with prophecies they couldn't understand
Do you understand?
A seven-foot frame, rats along his back


When he calls your name, it all fades to black
Yeah, he sees your dreams and feasts on your screams (Hey)

[Chorus: Pepa & Félix, Dolores]
We don't talk about Bruno, no, no, no (No, no)
We don't talk about Bruno (We don't talk about Bruno)

[Verse 3: Ensemble, Townsperson 1, TP 2 & TP 3]
He told me my fish would die
The next day, dead (No, no)
He told me I'd grow a gut
And just like he said (No, no)
He said that all my hair would disappear
Now, look at my head (No, no)


Your fate is sealed when your prophecy is read

[Verse 4: Isabela, Abuela & Dolores]
He told me that the life of my dreams
Would be promised, and someday be mine
He told me that my power would grow
Like the grapes that thrive on the vine (Oye, Mariano's on his way)
He told me that the man of my dreams
Would be just out of reach, betrothed to another
It's like I hear him, now (Hey sis)
I want not a sound out of you (It's like I can hear him now)
I can hear him now

[Verse 5: Mirabel, Camilo, Abuela & Isabela]


Um, Bruno
Yeah, about that Bruno
I really need to know about Bruno
Give me the truth and the whole truth, Bruno
Isabela, your boyfriend's here
Time for dinner

[Verse 6]
[Camilo] A seven-foot frame, rats along his back
[Pepa] It was my wedding day
[Félix] It was our wedding day
[Isabela] He told me that the life of my dreams
[Dolores] Grew to live in fear of Bruno stuttering or stumbling
When he calls your name it all fades to black


[Pepa] We were getting ready and there wasn't a cloud in the sky
[Félix] No clouds allowed in the sky
[Isabela] Would be promised and some day be mine
[Dolores] I can always hear him sort of muttering and mumbling
I associate him with the sound of falling sand, ch-ch-ch
[Camilo] Yeah, he sees your dreams
[Pepa] Bruno walks in with a mischievous grin
[Isabela] He told me that my power would grow
[Dolores] It's a heavy lift with a gift so humbling
[Camilo] And feasts on your screams
[Félix] Thunder
[Pepa] You're telling the story or am I?
[Félix] I'm sorry, mi vida, go on
[Isabela] Like the grapes that thrive on the vine, on the vine


[Dolores] Always left Abuela and the family fumbling
Grappling with prophecies they couldn't understand
Do you understand?
[Abuela] Oye, Mariano's on his way
[Pepa] Bruno says, "It looks like rain"
[Félix] Why did he tell us?
[Camilo] Seven-foot frame, rats along his back
[Isabela] He told me that the life of my dreams would be promised and someday be mine
[Dolores] He told me that the man of my dreams would be just out of reach
[Pepa] In doing so, he floods my brain
[Félix] Abuela gets the umbrella
[Camilo] When he calls your name it all fades to black
[Dolores] Betrothed to another, another
[Pepa] Married in a hurricane


[Félix] What a gorgeous day
[Dolores] And I'm fine, and I'm fine, and I'm fine, I'm fine
[All] He's here

[Chorus: All & Mirabel]
Don't talk about Bruno, no (Why did I talk about Bruno?)
Not a word about Bruno (I never should have brought up Bruno)


Encanto - We Don't Talk About Bruno - Nederlandse Vertaling (Songtekst)


[Chorus: Pepa]
We praten niet over Bruno, nee, nee, nee
We praten niet over Bruno, maar

[Vers 1: PEPA & FELIX]
Het was mijn trouwdag (het was onze trouwdag)


We waren klaar
En er was geen wolk in de lucht (geen wolken toegestaan ​​in de lucht)
Bruno loopt in met een ondeugende grijns (donder)
Je vertelt het verhaal of ben ik? (Het spijt me, MI Vida, Ga door)
Bruno zegt: "Het lijkt op regen" (Waarom vertelde hij ons?)
Daarbij overstroomt hij mijn hersenen (abuela krijgt de paraplu's)
Getrouwd in een orkaan (wat een vreugdevolle dag, maar hoe dan ook)

[Chorus: Pepa & Félix, Dolores]
We praten niet over Bruno, nee, nee, nee
We praten niet over Bruno (hey)

[Vers 2: Dolores & Camilo]
Groeide om te leven in angst voor Bruno stotteren of struikelen


Ik kan hem altijd horen mompelen en mompelen
Ik associeer hem met het geluid van vallende zand (CH, CH, CH)
Het is een zware lift met een gift zo vernederend
Links altijd Abuela en het gezin fompelen
Worstelen met profetieën die ze niet konden begrijpen
Begrijp je?
Een zeven-voet frame, ratten langs zijn rug
Wanneer hij uw naam noemt, vervaagt het allemaal naar zwart
Ja, hij ziet je dromen en feesten op je schreeuwen (hey)

[Chorus: Pepa & Félix, Dolores]
We praten niet over Bruno, nee, nee, nee (nee, nee)
We praten niet over Bruno (we praten niet over Bruno)


[Vers 3: Ensemble, Townsperson 1, TP 2 & TP 3]
Hij vertelde me dat mijn vis zou sterven
De volgende dag, dood (nee, nee)
Hij vertelde me dat ik een darm zou laten groeien
En net zoals hij zei (nee, nee)
Hij zei dat al mijn haar zou verdwijnen
Kijk nu naar mijn hoofd (nee, nee)
Je lot is verzegeld als je profetie wordt gelezen

[Vers 4: Isabela, Abuela & Dolores]
Hij vertelde me dat het leven van mijn dromen
Zou worden beloofd, en op een dag zijn de mijne
Hij vertelde me dat mijn kracht zou groeien
Zoals de druiven die gedijen op de wijnstok (Oye, Mariano's op zijn weg)


Hij vertelde me dat de man van mijn dromen
Zou net buiten bereik zijn, verloofde aan een ander
Het is alsof ik hem nu hoor (Hé SIS)
Ik wil geen geluid uit je (het is alsof ik hem nu kan horen)
Ik kan hem nu horen

[Vers 5: Mirabel, Camilo, Abuela & Isabela]
Um, Bruno
Ja, over die Bruno
Ik moet echt weten over Bruno
Geef me de waarheid en de hele waarheid, Bruno
Isabela, je vriend is hier
Etenstijd


[Vers 6]
[Camilo] een frame met zeven voet, ratten langs zijn rug
[PEPA] Het was mijn trouwdag
[Félix] Het was onze trouwdag
[Isabela] Hij vertelde me dat het leven van mijn dromen
[Dolores] groeide om te leven in angst voor Bruno Stotteren of Struikelen
Wanneer hij je naam noemt, vervaagt alles naar zwart
[PEPA] We waren klaar en er was geen wolk in de lucht
[Félix] Geen wolken toegestaan ​​in de lucht
[Isabela] zou worden beloofd en wees op een dag van mij
[Dolores] Ik kan hem altijd horen mopperen en mompelen
Ik associeer hem met het geluid van vallend zand, CH-CH-CH
[Camilo] Ja, hij ziet je dromen
[PEPA] Bruno loopt in met een ondeugende grijns


[Isabela] Hij vertelde me dat mijn kracht zou groeien
[Dolores] Het is een zware lift met een gift zo vernederend
[Camilo] en feesten op je geschreeuw
[Félix] Thunder
[PEPA] Je vertelt het verhaal of ben ik?
[Félix] Het spijt me, MI Vida, ga door
[Isabela] zoals de druiven die gedijen op de wijnstok, op de wijnstok
[Dolores] Links altijd Abuela en het gezin fompelen
Worstelen met profetieën die ze niet konden begrijpen
Begrijp je?
[Abuela] Oye, Mariano's op weg
[PEPA] Bruno zegt: "Het lijkt op regen"
[Félix] Waarom vertelde hij ons?
[Camilo] Seven-foot frame, ratten langs zijn rug


[Isabela] Hij vertelde me dat het leven van mijn dromen beloofd zou worden en ooit de mijne zijn
[Dolores] Hij vertelde me dat de man van mijn dromen gewoon buiten bereik zou zijn
[PEPA] Daarbij springt hij mijn hersenen over
[Félix] Abuela krijgt de paraplu
[Camilo] Wanneer hij uw naam noemt, vervaagt het allemaal naar zwart
[Dolores] verloofde aan een ander, een ander
[PEPA] getrouwd in een orkaan
[Félix] wat een prachtige dag
[Dolores] En het gaat goed, en het gaat goed, en het gaat goed, met mij gaat het goed
[ALLEN] Hij is hier

[Chorus: All & Mirabel]
Praat niet over Bruno, nee (waarom heb ik over Bruno gepraat?)
Geen woord over Bruno (ik had Bruno nooit moeten opgebracht)